Ch.A. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky

foto Ch.A. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Afgevaardigde van het district Maastricht uit een oorspronkelijk Pools adellijk geslacht. Militair, die zijn redevoeringen voorlas als een bevelgevende officier. Sprak regelmatig en met grote passie. Lange tijd prototype van de 'Papo-liberaal'. Na de liberale medewerking aan het opheffen van het gezantschap bij de Paus ging hij geleidelijk afstand nemen van de liberalen en in 1879 stak hij in de Kamer over naar de rechterzijde. Bleef tot op hoge leeftijd Kamerlid en leidde diverse malen als nestor de eerste Kamervergadering na Prinsjesdag. Stond bekend als een gemoedelijke, hartelijke figuur, die populair was bij zijn medeleden.

Thorbeckiaan, liberaal, conservatief (katholiek)
in de periode 1858-1880: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Charles Antoine

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tongeren (Oostenr. Nederlanden), 25 april 1796

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 31 oktober 1880

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • Thorbeckiaan
 • liberaal, tot omstreeks 1879
 • R.K. (Rooms-Katholieken), conservatief (na 1879)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Staten Hertogdom Limburg, van 1839 tot 1850 (voor de Ridderschap)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 17 september 1850 tot 1853 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1858 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 31 oktober 1880 (voor het kiesdistrict Maastricht)

officiersrangen
 • luitenant-kolonel, tot 1874
 • gepensioneerd als kolonel, 1874

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

militiecommissaris te Maastricht, vanaf 1846 (nog in 1858)

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Stemde in 1872 tegen het wetsvoorstel waardoor werkstakingen niet langer strafbaar werden gesteld
 • Was een verklaard voorstander van het stelsel van plaatsvervanging bij het leger en keerde zich krachtig tegen in 1873 het wetsvoorstel van Van Limburg Stirum om dat stelsel af te schaffen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Leidde in de jaren 1874-1880 als oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van een nieuwe zittingsperiode
 • Zat tot 1879 aan de linkerzijde in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, maar stak over naar de rechterzijde

uit de privésfeer (3/6)
 • Zijn echtgenote, de echtgenote van J.W.M. Bosch (Eerste Kamerlid), en de echtgenote van H. van Sonsbeeck (minister en staatsraad) waren zussen van elkaar
 • Twee van zijn zoons waren gehuwd met dochters van jhr. F.B.H. Michiels van Kessenich, Eerste Kamerlid
 • Zijn Poolse vader was kapitein in Pruisische dienst; vanaf 1789 in de Nederlanden en vanaf 1792 in Tongeren

verkiezingen
 • Werd in 1858, 1862, juni 1866, 1875 en 1879 zonder tegenkandidaten gekozen. In 1871 kreeg hij 86% van de stemmen (1 tegenkandidaat)
 • Bij de algemene verkiezingen van 1866 en 1868 versloeg hij H.J. Brouwers

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.