Eerste Kamerverkiezingen 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 kozen 616 leden van Provinciale Staten en de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van niet-ingezetenen in het buitenland een nieuwe Eerste Kamer. Die Statenleden en de kiescollegeleden werden eerder op woensdag 15 maart direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De grote winnaar van de Eerste Kamerverkiezingen is BBB, die op basis van de de definitieve stemuitslag met 16 zetels veruit de grootste partij wordt. Van alle partijen die al in de Eerste Kamer zaten, wist alleen PvdA een zetel te winnen. De Partij voor de Dieren bleef gelijk en de rest verloor zetels. Van de coalitiepartijen verloor het CDA 3 zetels, VVD en D66 beiden 2 zetels, en de ChristenUnie 1 zetel. De grootste verliezer is FVD, die van zijn 12 oorspronkelijke zetels slechts 2 zetels overhield. Nieuwkomers JA21 en Volt kwamen met 3 en 2 zetels respectievelijk in de Kamer en behoren ook tot de winnaars van de verkiezingen.

Twee kandidaten kwamen met voorkeursstemmen in de Kamer. Dat waren Roel van Gurp (GroenLinks) en Ilse Bezaan (PVV).

Verschuivingen 2023 ten opzichte van 2019

Partij

Lijsttrekker

zetels in 2023

zetels in 2019

BBB

Ilona Lagas

16

-

VVD

Edith Schippers

10

12

GroenLinks

Paul Rosenmöller

7*

8

PvdA

Mei Li Vos

7*

6

CDA

Theo Bovens

6

9

D66

Paul van Meenen

5

7

PVV

Marjolein Faber

4

5

SP

Tiny Kox

3

4

ChristenUnie

Tineke Huizinga

3

4

PvdD

Niko Koffeman

3

3

JA21

Annabel Nanninga

3

-

FvD

Johan Dessing

2

12

SGP

Peter Schalk

2

2

Volt

Gaby Perin-Gopie

2

-

50PLUS

Martin van Rooijen

1

2

OSF/OPNL

Auke van der Goot

1

1

  • Vormen één gezamenlijke fractie

2.

Samenstelling nieuwe Eerste Kamer 2023

Aan de hand van de stemuitslagen zoals deze door de Kiesraad zijn vastgesteld en gegevens uit het eigen biografisch archief stelde PDC een samenstelling van de toekomstige Eerste Kamer vast ten behoeve van Parlement.com.

Op onderstaande hoofdpagina vindt u voor de nieuwe Eerste Kamerleden de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie.

3.

Achtergrond

De vier coalitiepartijen van het kabinet-Rutte IV kwamen uit op 24 zetels, verder verwijderd van een meerderheid dan vóór de verkiezingen toen ze 32 van de 75 zetels hadden. Op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen in maart werd uitgegaan van 22 zetels, maar door stemafspraken te maken wist de coalitie twee restzetels binnen te halen (één voor CDA en één voor ChristenUnie) ten koste van de PVV en van de BBB. Bij GroenLinks stemde een Statenlid uit Zuid-Holland voor Volt. Hierdoor liep GroenLinks een extra zetel in de Eerste Kamer mis, en wist Volt een tweede zetel te bemachtigen. Na de verkiezingen zal de Eerste Kamer 16 fracties tellen. De vorige Eerste Kamer telde ook 16 fracties, waaronder drie afsplitsingen.

Gezien de verhoudingen in de Eerste Kamer kan Rutte-IV linksom, met de gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks, of rechtsom, met BBB, om een meerderheid te behalen voor haar voorstellen.

Het is de eerste keer dat Nederlanders die niet in Nederland wonen invloed konden uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit is mogelijk door een speciaal kiescollege voor niet-ingezetenen.

4.

Restzetels

Er waren nog zeven restzetels te verdelen. BBB, PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA kregen uiteindelijk elk één restzetel.

5.

Kerngegevens

Eerste Kamerverkiezingen 2023

Verkiezingsdatum

30 mei 2023

Aantal opgeroepen kiezers (Statenleden)

572 + 44 leden van kiescolleges (Caribisch Nederland en niet-ingezetenen)

Som van de stemcijfers

178.970

Aantal uitgebrachte geldige stemmen

178.970

Blanco/ongeldig

0 stemmen

Kiesdeler

2386

Voorkeursdrempel

2387

Opkomstpercentage

100%

Aantal deelnemende partijen

16

Aantal partijen dat zetel behaalde

16

6.

Tijdlijn

De tijdlijn in aanloop naar en na de Eerste Kamerverkiezingen ziet er als volgt uit:

Datum

Activiteit

30 januari 2023

Dag van kandidaatstelling provinciale statenverkiezingen

15 maart 2023

Dag van stemming kiescollegeverkiezingen

15 maart 2023

Dag van stemming Provinciale Staten

27 maart 2023

Laatste dag registratie aanduiding Eerste Kamerverkiezing

25 april 2023

Dag van kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing

30 mei 2023

Dag van stemming Eerste Kamerverkiezing

1 juni 2023

Definitieve uitslag Eerste Kamerverkiezingen

6 juni 2023

Laatste vergaderdag huidige Eerste Kamer; afscheid vertrekkende leden

13 juni 2023

Eerste vergaderdag nieuwe Eerste Kamer

20 juni 2023

Aanwijzen leden commissies en benoemen commissievoorzitters

27 juni 2023

Verkiezing Eerste Kamervoorzitter

7.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.