Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Deze vaste Eerste Kamercommissie hield zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, en klimaat.

Hierbij ging het onder meer om:

  • Europees economisch beleid
  • innovatie- en industriebeleid
  • energiebeleid
  • landbouwbeleid
  • marktordenings-, concurrentie- en consumentenbeleid,
  • telecommunicatie, post en statistiek,
  • natuur en biodiversiteit
  • toerisme
  • intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht

1.

Leden


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.