Partij voor de Dieren en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2003

De Partij voor de Dieren (PvdD) neemt sinds 2003 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. In 2006 haalde de partij voor het eerst een zetel. Hoeveel zetels behaalde de partij vanaf 2003 per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?

In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. Naast de gevolgen van de verkiezingen, staat in het overzicht ook vermeld met welke lijsttrekker, programma en belangrijkste kandidaten de PvdD deelnam aan de verkiezingen.

In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond de PvdD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2003.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.

 

2.

Verkiezingsuitslag

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

Regering of oppositie?

2021

6

3,8

Oppositie, kabinet-Rutte IV

2017

5

3,2

Oppositie, kabinet-Rutte III

2012

2

1,9

Oppositie, kabinet-Rutte II

2010

2

1,3

Oppositie, kabinet-Rutte I

2006

2

1,8

Oppositie, kabinet-Balkenende IV

2003

-

0,5

Oppositie, kabinet-Balkenende II

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogrogramma's en verkiezingsaffiches is gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Ontbrekende affiches uit de collectie zijn afkomstig uit 'Om de stembus... verkiezingsaffiches 1918-1989,', D.J. Elzinga en G. Voerman, Den Haag (1992).


Meer over