Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PvdD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 179.988 (1,8%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 2 zetels, waarvan 0 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeed:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamerverkiezingen in met het programma '220x liever voor mens, dier, natuur en milieu'. Het was gericht op totstandkoming van een samenleving die de waarden van het leven koestert. Het programma bevatte 220 verbeterpunten op het gebied van rechten en welzijn van dieren, aangenamere samenleving en het beschermen van natuur en milieu. Het PvdD-programma werd niet doorgerekend door het Centraal Planbureau.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Zorg

 • reclameverbod op alle zenders voor alcoholische dranken

Veiligheid

 • inzetten van dierenpolitie

Onderwijs

 • herstel van het vakonderwijs, afschaffing van de verplichte brede leerweg voor leerlingen

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • automatisch verblijfsvergunning voor vluchtelingen die langer dan 4 jaar wachten op uitsluitsel over hun verblijfsrecht

Overig

 • vastleggen van rechten van dieren in de grondwet
 • verhoging van normen van huisvesting en verzorging voor dieren
 • stopzetten van de bio-industrie
 • beëindiging van dierproeven
 • verbod op bontproductie
 • bevordering van consumptie van plantaardig voedsel
 • vermindering van het energiegebruik en meer gebruik van duurzame bronnen als zon, water en wind

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over