Leden van het Kamerpresidium benoemd

woensdag 14 april 2021, 8:02

DEN HAAG (PDC) - Naast Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) maken nog negen leden deel uit van het Presidium van de Tweede Kamer. Dat zijn

Ockje Tellegen (VVD)

Martin Bosma (PVV)

Anne Kuik (CDA)

Michiel van Nispen (SP)

Henk Nijboer (PvdA)

Tom van der Lee (GroenLinks)

Wybren van Haga (FVD)

Frank Wassenberg (PvdD)

Paul van Meenen (D66)

De leden van het Presidium (de ondervoorzitters) worden formeel benoemd door de Tweede Kamer, maar de fracties wijzen daarvoor een lid aan. Als regel worden tegenwoordig de fractiesecretarissen benoemd. Dat is praktisch vanwege de organisatorische rol die het Presidium heeft.

De omvang van het Presidium verschilt vaak, al naar gelang het aantal fracties. In het verleden hadden de grootste fracties overigens vaak twee leden in het Presidium. Omdat Vera Bergkamp voorzitter is, geldt dat nu alleen voor D66, dat in Paul van Meenen daarin een tweede vertegenwoordiger heeft.

Bron: www.tweedekamer.nl