Debat over nieuw Reglement van Orde vooral in teken van verlichten werkdruk Tweede Kamer

donderdag 11 februari 2021, 17:38

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer debatteerde gisteren over haar eigen Reglement van Orde. De Kamerleden spraken daarbij hun voornemens uit over de herziening van de werkwijze van de Tweede Kamer. Met het oog op de beheersbaarheid van het werk in de Tweede Kamer werd een motie ingediend door de Kamerleden Van Meenen (D66) en Van der Molen (CDA) om nachtelijke vergaderingen af te schaffen. Van der Molen diende nog een motie in over het voorzien van een digitaal Reglement van Orde.

De commissie onder leiding van SGP-fractieleider Kees van der Staaij, opgericht om de werkwijze van de Tweede Kamer te herzien, stelde in oktober 2019 een groot aantal technische en inhoudelijke wijzigingen voor. Het voorstel om de regeling van werkzaamheden, waarbij een Kamerlid een debat kan aanvragen over actuele onderwerpen, plenair te beperken tot één keer per week op dinsdag, is één van de vele voorstellen die de werkdruk van de plenaire vergadering moet doen afnemen.

De meeste Kamerleden konden zich vinden in de voorstellen, al luidde er kritiek bij PVV-Kamerlid Markuszower en Kamervoorzitter Arib op de beoogde rol van de voorzitter bij het inplannen van een uitzonderlijke extra regeling van werkzaamheden.

Het Reglement van Orde werd voor de laatste keer herzien in 1994. Een algehele herziening gebeurt eens per 20 tot 25 jaar, opdat de werkwijze van de Tweede Kamer bij de tijd blijft.

Bron: Tweedekamer.nl, de Volkskrant