Regeling van werkzaamheden

In elke vergadering regelt de Kamer haar werkzaamheden. Die regeling van werkzaamheden betreft allereerst het vaststellen van de agenda (waaronder verzoeken tot spoeddebatten en verzoeken om verslagen van algemene overleggen op de agenda te plaatsen) en daarnaast:

De regeling van werkzaamheden vindt als regel aan het begin van de vergadering plaats of - als er een ochtendvergadering is - aan het begin van de middag.

Naast de regeling van werkzaamheden, kent de Kamer voorstellen van orde. Een voorstel van orde kan bijvoorbeeld een verzoek betreffen om de vergadering enige tijd te schorsen voor overleg. Zo'n voorstel kan op elk moment van de vergadering worden gedaan door de Voorzitter of door een lid. Zo nodig stemt de Kamer over het ordevoorstel.


Meer over