Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Reglement van Orde

vrijdag 26 februari 2021, 14:07

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een aantal amendementen en moties ingediend bij de behandeling van het voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde. Het oorspronkelijke voorstel werd op 31 oktober 2019 door de werkgroep Herziening Reglement van Orde ingediend.

De volgende amendementen werden aangenomen

  • de instelling van vaste commissie voor Digitale Zaken
  • de herintroductie van de commissie voor Rijksuitgaven
  • het bijhouden van een openbaar toegankelijk toezeggingenregister
  • de controle van Kamercommissies op jaarverslagen
  • het laten bestaan van de artikelsgewijze behandeling

Een amendement van de leden Van Meenen (D66) en Öztürk (GL) over hoorzittingen met nieuwe bewindspersonen werd verworpen.

Verder werd ook een motie aangenomen om een digitaal geheugen bij het Reglement van Orde te ontwikkelen. Tenslotte werd een motie aangenomen om te zoeken naar een oplossing voor de huidige eindtijden.

De aangenomen bepalingen zullen op z'n vroegst pas in werking treden na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezing.

Bron: tweedekamer.nl