Werkgroep Herziening Reglement van Orde: geef Kamerleden meer tijd voor commissiewerk

woensdag 30 oktober 2019, 14:30

Minder plenaire debatten en meer ruimte voor commissiewerkzaamheden, dat wil de werkgroep Herziening Reglement van Orde, die de opdracht kreeg de regels die gelden in de Tweede Kamer onder de loep te nemen. De werkgroep overhandigde vandaag haar voorstel voor een nieuw Reglement van Orde aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Volgens de werkgroep is er een onevenwichtige verhouding ontstaan tussen de de plenaire activiteiten en het commissiewerk van Kamerleden. Werkgroepvoorzitter Kees van der Staaij (SGP) geeft aan de 'overbelaste plenaire vergadering' te willen ontlasten en de commissies te willen versterken. Dit wil de werkgroep bereiken door de momenten waarop fracties plenaire debatten kunnen aanvragen te beperken tot één per week en door de commissies zelf met een regeling van werkzaamheden te laten werken. Ook moet het wekelijkse vragenuur op dinsdagmiddag levendiger worden gemaakt door de strakke voorschriften los te laten.

Het Reglement van Orde bevat de regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Zo staat in het reglement bijvoorbeeld wie wanneer mag spreken, hoe besluiten tot stand komen, wat de taken van commissies zijn en welke bevoegdheden de voorzitter heeft. De Tweede Kamer beslist zelf over de herziening van het reglement en behandelt de voorstellen van de werkgroep als een initiatiefwetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer