Profiel nieuwe Eerste Kamer 2019

PDC, 15 juni 2019

De Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019 leverden een aantal opmerkelijke zaken op. De coalitie verloor de meerderheid in de senaat. VVD, CDA, D66 en Christenunie haalden samen 32 zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FVD) werd met 12 zetels gelijk de grootste partij in de Eerste Kamer. Ruim de helft van de Kamerleden werd in 2019 voor het eerst in de Eerste Kamer gekozen. Niet nieuw was de dominantie van de Randstad als plaats van herkomst van de Leden. Ook de relatief hoge leeftijd en het dito niveau van opleiding zijn in lijn met de samenstelling van de voorgaande Kamers.

In de nieuwe Eerste Kamer in 2019 ziet het profiel van het 'gemiddelde' Eerste Kamerlid er als volgt uit:

  • ruim 58 jaar oud
  • man
  • afkomstig uit het westen van het land
  • academisch opgeleid
  • ervaren op bestuurlijk gebied
  • voor het eerst Eerste Kamerlid

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Er werden 46 mannen en 29 vrouwen in de nieuwe Eerste Kamer gekozen. De fractie van D66 heeft met 58% het hoogste percentage vrouwen, in de fracties van SGP (2 zetels) en OSF (1 zetel) zitten geen vrouwen.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhouding in deze Kamer.

 

fractie

aantal zetels

aantal vrouwen

percentage

FVD

12

3

25

VVD

12

6

50

CDA

9

2

22

GroenLinks

8

4

50

D66

7

4

58

PvdA

6

3

50

PVV

5

2

40

SP

4

1

25

ChristenUnie

4

2

50

PvdD

3

1

33

SGP

2

0

0

50PLUS

2

1

50

OSF

1

0

0

3.

Regionale spreiding

Van de Eerste Kamerleden die na de verkiezing op 27 mei aantraden, komen er 46 uit de westelijke provincies. Onder de leden van FvD zijn er liefst elf uit de Randstad.

Voor de Kamer als geheel geldt dat slechts drie leden woonachtig zijn in Limburg. Uit Groningen komen vier leden. Slechts twee nieuwe Eerste Kamerleden wonen in Overijssel en maar één in Flevoland. De provincies Drenthe en Zeeland moeten het zonder vertegenwoordiger in de senaat stellen. Er is zelfs een Kamerlid dat in het buitenland woont, namelijk in België.

 
 

Kamerleden

Percentage

Groningen

4

5

Friesland

5

7

Drenthe

0

0

Flevoland

1

1

Gelderland

3

4

Overijssel

2

3

Utrecht

10

13

Noord-Holland

19

25

Zuid-Holland

17

23

Zeeland

0

0

Noord-Brabant

9

12

Limburg

5

7

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding in dit kabinet in vergelijking met eerdere kabinetten.

4.

Politieke en bestuurlijke ervaring

De nieuwe Eerste Kamer telt vijf oud-bewindslieden (Jorritsma, Knapen, Atsma, Huizinga en Van Rooijen). Het aantal oud-Tweede Kamerleden is met vijftien behoorlijk hoog (daarnaast waren ook nog twee nieuwkomers korte tijd 'vervangend' Tweede Kamerlid). Onder hen zijn de oud-fractievoorzitters Boris Dittrich (D66) en Paul Rosenmöller (GroenLinks).

In bredere zin blijft er de nodige bestuurlijke ervaring, met vijf oud-burgemeesters en tien oud-wethouders, onder wie Eric van der Burg (Amsterdam) en Alexandra van Huffelen (Rotterdam). Tien nieuwe Eerste Kamerleden zitten of zaten in Provinciale Staten, waaronder Vijf voor FVD en vier voor PVV. Twee FvD-leden en twee PVV'ers zijn tevens gemeenteraadslid.

Verder was Kees Vendrik (GL) eerder lid van de Algemene Rekenkamer.

5.

'Buitenstaanders'

Van buiten de politiek komen opnieuw enkele hoogleraren. Dat zijn er in de nieuwe Eerste Kamer acht. Hiervan zit er één bij FvD, terwijl die fractie ook nog een voormalige hoogleraar in de gelederen krijgt. In de De FVD-fractie zit ook een internationaal schaakgrootmeester, Loek van Wely.

6.

Ervaring als senator

40 Leden maken voor het eerst kennis met de Eerste Kamer. Voor 27 Leden is het de tweede termijn als Senator, 5 beginnen aan hun derde termijn en 4 aan de vierde. Tiny Kox is met zijn vijfde Kamerlidmaatschap de nestor van de Kamer.

7.

Opleiding

Slechts acht leden hebben een lagere opleiding dan HBO of wetenschappelijk onderwijs. Onder de academici zijn juristen het sterkst vertegenwoordigd: 33. Opvallend is dat er opnieuw twee theologen en twee filosofen in de Senaat komen, alsmede vijf historici. Er zijn zeven economen, drie bestuurskundigen en vijf politicologen.

8.

Overzicht van politieke functies per partij

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de politieke functies per partij van de leden van deze Kamer.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Eerste Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Eerste Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.