Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

foto Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

GroenLinks-Tweede Kamerlid in de jaren 1998-2010 die ook bij politieke tegenstanders een goede naam had vanwege zijn debateervaardigheden en kennis van zaken. Die kennis besloeg een uiteenlopend aantal beleidsterreinen. Zo was hij woordvoerder op het gebied van milieu, zorg, hoger onderwijs en energiebeleid en ook geruime tijd financieel-economisch woordvoerder. Was betrokken bij enkele Kamerinitiatieven, onder meer over openbaarheid van topinkomens. Voor hij Kamerlid werd medewerker van de Kamerfracties van PSP en GroenLinks en chef-programmering bij politiek-cultureel centrum 'De Balie'. Was in 2011-2017 lid van de Algemene Rekenkamer en is sinds 1 april 2017 hoofdeconoom bij de Triodos Bank.

GroenLinks
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Constant Maria (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 30 januari 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1 september 1981 tot 1 september 1989
 • GroenLinks, vanaf 1 september 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 17 juni 2010
 • lid Algemene Rekenkamer, van 20 april 2011 tot 1 april 2017
 • hoofdeconoom Triodos Bank, vanaf 1 april 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid Raad van Advies CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), vanaf 1 september 2017
 • lid Raad van Toezicht Paleis het Loo

vorige (2/6)
 • voorzitter bestuur Stichting Instituut Fondsenwerving
 • lid Raad van Toezicht Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht en de Willibrord Stichting

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Nam in 2008 de verdediging over van een eerder dat jaar door Wijnand Duyvendak ingediend initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales (31.362)
 • Zette zich in het bijzonder in voor de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar moderne fysica/biofysica te Nijmegen; zijn moeder was psychologe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.