Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

foto Drs. C.C.M. (Kees) Vendrikvergrootglas

GroenLinks-Tweede Kamerlid in de jaren 1998-2010 die ook bij politieke tegenstanders een goede naam had vanwege zijn debateervaardigheden en kennis van zaken. Die kennis besloeg een uiteenlopend aantal beleidsterreinen. Zo was hij woordvoerder op het gebied van milieu, zorg, hoger onderwijs en energiebeleid en ook geruime tijd financieel-economisch woordvoerder. Was betrokken bij enkele Kamerinitiatieven, onder meer over openbaarheid van topinkomens. Voor hij Kamerlid werd medewerker van de Kamerfracties van PSP en GroenLinks en chef-programmering bij politiek-cultureel centrum 'De Balie'. Was in 2011-2017 lid van de Algemene Rekenkamer en is sinds 1 april 2017 hoofdeconoom bij de Triodos Bank.

GroenLinks
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Constant Maria (Kees)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 30 januari 1963

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1 september 1981 tot 1 september 1989
 • GroenLinks, vanaf 1 september 1989

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker PSP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1988 tot 1 september 1989
 • medewerker sociaaleconomisch beleid, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1989 tot 1 februari 1993
 • ambtenaar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1 februari 1993 tot 1 september 1993
 • chef politieke programmering, politiek-cultureel centrum "De Balie" te Amsterdam, van 1 september 1993 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 17 juni 2010
 • lid Algemene Rekenkamer, van 20 april 2011 tot 1 april 2017
 • hoofdeconoom Triodos Bank, vanaf 1 april 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in december 2002 de verdediging over van een door Ab Harrewijn en Paul Rosenmöller ingediend initiatiefwetsvoorstel om ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. Het voorstel, dat hij samen met Gerda Verburg (CDA) verdedigde, werd in 2006 wet.
 • Interpelleerde op 15 mei 2003 minister Hoogervorst over het door de staat tijdens aandeelhoudersvergadering van KPN aan de orde stellen van exorbitante beloning van het topmanagement (28.882 )
 • Van 2002 tot september 2008 was hij financieel woordvoerder van de GroenLinks-fractie. Hield zich als Kamerlid ook bezig met energie, milieu, economische zaken, landbouw, verkeer, zorg en hoger onderwijs.
 • Nam in 2008 de verdediging over van een eerder dat jaar door Wijnand Duyvendak ingediend initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales (31.362 )
 • Zette zich in het bijzonder in voor de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar moderne fysica/biofysica te Nijmegen; zijn moeder was psychologe

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De prijs van de euro" (Amsterdam, 1998)
 • "Een gebouw zonder plan" (Amsterdam, 1999)

literatuur/documentatie
 • Herman Staal en Jeroen Wester, "'Overheidsgeld moet je nooit aan rechts overlaten'", NRC Weekblad 1-7 mei 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.