Tweede Kamer wil 'een steeds hechter verbond' uit Europese verdragen

vrijdag 26 april 2019, 8:27

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer stemde op 25 april in met een motie van SGP-Kamerlid Bisschop en SP-Kamerlid Leijten om de zinsnede 'een steeds hechter verbond' uit de preambule van de Europese verdragen te verwijderen. Met de aangenomen motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om bij de eerst mogelijke gelegenheid de Europese Raad het voorstel te doen deze zinsnede te verwijderen.

Zowel de introductie van het Verdrag betreffende de Europese Unie als het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie bevatten deze zinsnede. De overwegingen in de motie bevatten onder andere dat de Europese integratie is bespoedigd door deze zinsnede, alsmede dat Donald Tusk herhaaldelijk heeft gesteld dat de Europese Unie haar utopische dromen op het gebied van verdere integratie moet opgeven.

De motie van SGP en SP werd gesteund door 50PLUS, CDA, CU, FvD, PvdD, PVV en VVD.

Bron: SGP, Tweede Kamer