Achtergrond: benoeming Irrgang eerste stap voor de SP?

woensdag 19 juli 2017, 9:13

Met de benoeming van Ewout Irrgang tot lid van de Algemene Rekenkamer krijgt de SP voor het eerst een belangrijke post. Opmerkelijk genoeg heeft de partij zelfs nog geen burgemeester, terwijl er diverse gemeenten zijn waar de SP al langere tijd wethouders levert. Dat is sinds 2014 ook het geval in Amsterdam. En een partij als de SGP heeft wel al sinds lange tijd burgemeesters.

Er lijkt bij de SP een zekere parallel met de vooroorlogse SDAP, al leverde die partij wel al vrij snel enkele burgemeesters, van wie K. ter Laan in Zaandam de bekendste was. Ook de SDAP had met Wibaut, Drees en Heijkoop belangrijke wethouders.

De SDAP (toen de tweede partij) bleef tot 1939 niettemin buiten het kabinet en had nooit staatsraden, commissarissen van de Koningin en Rekenkamer-leden. Die kwamen er pas na 1945 - nadat de SDAP tot PvdA was omgevormd - bijvoorbeeld oud-partijleider J.W. Albarda die lid van de Raad van State werd en (in 1947) M.A. Reinalda commissaris van de Koningin in Utrecht.

Voor burgemeesters en commissarissen van de Koning geldt dat het feitelijk de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn, die over de benoeming gaan (al betreft het formeel een voordracht). Daar heeft het kabinet geen directe invloed op.

Bij de Raad van State en Rekenkamer ligt dat anders. Voor beide colleges geldt wel dat de politieke kleur er minder toe doet dan in het verleden. In 1977 werd bovendien W. Drees jr. van het kleine DS'70 al lid van de Rekenkamer. Juist daarom is de benoeming van Irrgang, als opvolger van Kees Vendrik van GroenLinks, ook weer niet zo opmerkelijk. Of er voor de SP grote betekenis aan moet worden gehecht, is de vraag.