Eerste Kamerfractie Christelijk-Historische Unie (CHU)

De Christelijk-Historische Unie was van 1908 tot 20 september 1977 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd en had daarin sinds 1923 een fractie.

Net als in de Tweede Kamer kende de CHU lange tijd een groot aantal adellijke leden, van wie W.L. baron de Vos van Steenwijk en prof. B.C. de Savornin Lohman de bekendsten waren. In de naoorlogse jaren was jhr. L.E. de Geer van Oudegein in dat op zicht een uitzondering. Hoogleraren in de fractie waren onder anderen de theologen Slotemaker de Bruïne en De Zwaan en de pedagoog Johan van Hulst.

De fractie telde veel juristen en altijd leden uit Friesland (R. Pollema en K. de Vries). Daarnaast waren er vaak burgemeester in de fractie te vinden (De Gijselaar, Reijers, Knottnerus en Rijnders) en vanaf 1956 enige tijd een CNV-bestuurder, C.J. van Mastrigt. Reijers en prof. Gerretson waren opvallende, conservatieve leden. De laatste bestreed fel de dekolonisatiepolitiek. Er was één vrouwelijk lid: A.A. ten Kate-Veen.

1.

Overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang datumeinde datum
Johan van HulstJ.W. (Johan) van Hulst1968-12-101977-06-08
J.C. BuhrmannJ.Ch. (Chris) Bührmann1966-09-261968-11-10
Geuze, Ir. M.A.M.A. (Marien) Geuze1965-03-091966-09-25
Rommert PollemaR. (Rommert) Pollema1959-04-071965-02-09
G. KolffG. Kolff1946-04-041959-02-28
B.C. de Savornin LohmanB.Ch. (Bon) de Savornin Lohman1929-09-201946-03-17
W.L. baron de Vos van SteenwijkW.L. baron de Vos van Steenwijk1922-07-251929-09-17

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.