Dr. J.W. (Johan) van Hulst

foto Dr. J.W. (Johan) van Hulst
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Een kwart eeuw Eerste Kamerlid voor CHU en CDA en tevens enkele jaren fractievoorzitter. Zoon van een hervormde Amsterdamse meubelstoffeerder, die naast zijn werk als onderwijzer met succes een middelbare opleidingen Nederlands en geschiedenis volgde en aan de universiteit met lof pedagogiek deed. Populaire kweekschooldirecteur die zorgde dat vele honderden Joodse baby's werden gered uit de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg. Was van 1963 tot 1976 hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sterk voorstander van de christendemocratische samenwerking. Erudiet en bijzonder dynamisch en arbeidzaam man, die zijn honderden publicaties met de hand heeft geschreven, want typen kon hij niet. Verdienstelijk schaker.

CHU, CDA
in de periode 1956-1981: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, lid Europees Parlement (vóór 1979), partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johan Wilhelm (Johan)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.W. van Hulst, tot 9 maart 1961 (tot zijn promotie in de Letteren)
 • Dr. J.W. van Hulst, vanaf 9 maart 1961

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 28 januari 1911

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 22 maart 2018

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), van 1929 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 10 juni 1981
 • wetenschappelijk hoofdambtenaar pedagogiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 september 1960 tot oktober 1963
 • lid Europees Parlement, van 16 oktober 1961 tot 30 september 1968 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • hoogleraar pedagogiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 11 oktober 1963 tot 1 februari 1976 (tot 18 april 1964 faculteit der letteren; daarna sociale wetenschappen)
 • fractievoorzitter CHU Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1968 tot 8 juni 1977
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Defensiecommissie, vanaf 27 maart 1963 (nog in 1972)
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 5 oktober 1977 tot 1 oktober 1981

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1977 tot 10 juni 1981
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor het voorstel van de leden Mol c.s. inzake een parlementaire enquête naar contracten over verwerking van radioactief afval (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van mei 1981 tot 2 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijs-woordvoerder van de CHU- en CDA-Eerste Kamerfracties. Hield zich als CHU-senator ook bezig met Koninkrijksaangelegenheden en later namens de CDA-fractie met buitenlandse zaken.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in de zomer van 1980 in beeld als mogelijke nieuwe minister van Defensie als opvolger van W. Scholten

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn broer, G.J.A. van Hulst, was schrijver en componist
 • Zijn dochter Diane werd bekend als televisieomroepster van de NCRV
 • Schreef nog op 101-jarige leeftijd voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (2012) een gedegen 'In memoriam' voor zijn oud-collegasenator prof. Bertus de Rijk

verkiezingen
 • Werd in 1956, 1960, 1963, 1966, 1971 en 1977 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.