Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Europese verdragen
  • Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking
  • Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze
  • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
  • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen
Voorzitter is E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn. Ondervoorzitter is J. (Johan) Dessing. Griffier is I.A. van den Driessche.