Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is T. (Tanja) Klip-Martin. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.