Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft de zorg voor duurzaam voedsel, kringlooplandbouw, waardevolle natuur en biodiversiteit, visserij, biotechnologie en stikstofaanpak. Het departement was tussen 2010 en 2012 onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tussen 2012 en 2017 van het ministerie van Economische Zaken. In 2017-2024 was de naam Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De huidige minister is Femke Wiersma (BBB). Daarnaast is er een staatssecretaris: Jean Rummenie (BBB).

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Jan-Kees Goet.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Diensten en instellingen

2.

Taakverdeling

De minister is verantwoordelijk voor onder andere de landbouwsector, het stikstofbeleid, dierenwelzijn en -gezondheid.

De staatssecretaris heeft als taken: visserij (incl. grote wateren), Tuinbouw, incl. kwekersrecht, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), natuur en biodiversiteit en Staatsbosbeheer.

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie was in 1905 ingesteld als ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid. In 1923 werd het beleidsterrein Landbouw opgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1935-1937 en sinds mei 1940 was er een apart ministerie voor Landbouw en Visserij, waaraan in 1945 Voedselvoorziening werd toegevoegd. In 1959 werd de naam Landbouw en Visserij.

In 1982 werd Natuurbeheer overgeheveld van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) naar Landbouw.

In de periode 2003-2010 was het departement tevens belast met voedselveiligheid. De naam werd daarom veranderd: de toevoeging Visserij werd gewijzigd in Voedselkwaliteit.

In 2022 kwam er een afzonderlijke minister van Natuur en Stikstof. Die verdween in 2024 en de naam van het ministerie werd gewijzigd in Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2024-heden

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

2017-2024

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2012-2017

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2003-2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1989-2003

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1959-1989

Landbouw en Visserij

1945-1959

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw, Scheepvaart en Visserij

1940-1944

Landbouw en Visserij

1937-1940

geen specifiek departement, ondergebracht bij ministerie van Economische Zaken

1935-1937

Landbouw en Visserij

1923-1935

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel

4.

Overzicht ministers


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.