Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI)

Dit was de naam van het ministerie van Economische Zaken in de periode 2010-2012. Bij de formatie van het kabinet-Rutte I werd het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid opgeheven. Voedselveiligheid ging over naar het ministerie van VWS. In 2012 werd de naam van het ministerie weer gewijzigd in Economische Zaken.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.