J.C. (Jan-Kees) Goet

foto J.C. (Jan-Kees) Goet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Jan-Kees Goet

Jan-Kees Goet (1962) is vanaf 15 juni 2018 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij was eerder onder meer directeur Politie en directeur-generaal Vreemdelingenbeleid (Migratie), alsmede bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

in de periode 2018-heden: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
1962

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

  • directeur Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2002 tot 1 februari 2008 (tevens waarnemend directeur Brandweer en Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen)
  • plaatsvervangend hoofd AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiest), van 1 februari 2008 tot oktober 2012
  • voorzitter bestuur COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), van oktober 2012 tot 16 september 2014
  • directeur-generaal Vreemdelingenzaken ministerie van Veiligheid en Justitie, van 16 september 2014 tot 15 juni 2018 (functie was later directeur-generaal Vreemdelingenzakenmigratie, ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • secretaris-generaal ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanaf 15 juni 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Afkomstig uit een boerengezin
 

5.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.