Tweede Kamer wijzigt Reglement van Orde om verplichte publicatie arbeids­omstandigheden­beleid

maandag 20 februari 2023, 11:50

DEN HAAG (PDC) - Op 14 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen. Alleen de fracties van de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden hier tegen.

Het Presidium heeft een motie van Kamerlid Renske Leijten (SP) uitgewerkt die fracties vraagt om beleid op te stellen om de werkveiligheid te waarborgen en dit verplicht openbaar te maken. Fracties zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet al verplicht om beleid te voeren gericht op de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, aldus de Voorzitter.

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Het huidige Reglement van Orde dateert van februari 2021 en is op 1 april 2021 in werking getreden. Deze nieuwe toevoeging aan het reglement is opgenomen in artikel 5.4.

Bron: Tweede Kamer