Analyse PDC: Nieuwe Tweede Kamer naar verwachting met 51 nieuwkomers

donderdag 4 maart 2021, 14:32

DEN HAAG (PDC) - Naar alle waarschijnlijkheid zullen er na de aankomende verkiezingen 51 nieuwkomers zijn in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er 9 terugkerende Kamerleden en 90 Kamerleden die hun zetel behouden. Deze voorspelling doet PDC op basis van een analyse met behulp van de Peilingwijzer en gegevens uit het eigen biografisch archief.

Deze aantallen zijn niet erg afwijkend van de afgelopen verkiezingen. In de periode 2006-2017 was er steeds een vergelijkbaar aantal nieuwkomers na de Kamerverkiezingen. Tegelijk is zichtbaar dat het aantal nieuwkomers na verkiezingen in 1994 is toegenomen, maar daarna vrij stabiel is. Daarvoor schommelde het aantal nieuwkomers na elke verkiezing tussen de 14 en 44.

Kijkend naar het aantal nieuwkomers per partij in de Kamer afzonderlijk, heeft voornamelijk VVD volgens de prognose een groot aantal nieuwe Kamerleden, ongeveer de helft van de verwachte zetels is voor nieuwkomers. Andere partijen, zoals de PVV en de SP, hebben naar verwachting juist opvallend weinig nieuwe Kamerleden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwkomers in de Tweede Kamer sinds 1959, waarin zichtbaar is dat het aantal nieuwkomers sterk wisselt door de jaren heen, maar de laatste jaren vrij stabiel is. Figuur 2 geeft een overzicht van het aantal waarschijnlijke nieuwe leden in 2021 per partij.

Figuur 1: aantal nieuwkomers in de Tweede Kamer in het verleden na verkiezingen

jaar

aantal

2021

51*

2017

57

2012

42

2010

57

2006

58

2003

30

2002

68

1998

46

1994

59

1989

20

1986

24

1982

14

1981

34

1977

36

1972

24

1971

44

1967

43

1963

37

1959

16

  • Dit is een prognose en dit aantal is dus nog niet definitief.

Figuur 2: prognose aantal nieuwe leden per partij in de Tweede Kamer

partij

zetels

nieuwkomers

VVD

39

21

PVV

19

1

CDA

17

5

D66

14

5

PvdA

13

5

GroenLinks

12

3

SP

10

1

ChristenUnie

6

3

PvdD

5

1

FVD

5

1

SGP

3

0

50PLUS

2

2

DENK

2

0

JA21

1

0

Volt

1

1

Bron: Peilingwijzer, Biografisch Archief PDC