Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Weginfrastructuur
  • Verkeersbeleid
  • Water
  • Veiligheid en risico's
  • Scheepvaart
  • Luchtvaart
  • Openbaar vervoer
  • Circulaire economie

Tot 7 november 2017 had de Eerste Kamer een vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Voorzitter is E. (Eric) Kemperman. Ondervoorzitter is Th.W. (Theo) Rietkerk. Griffier is L. (Laurens) Dragstra.