Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Weginfrastructuur
  • Verkeersbeleid
  • Water
  • Veiligheid en risico's
  • Scheepvaart
  • Luchtvaart
  • Openbaar vervoer
  • Circulaire economie

Tot 7 november 2017 had de Eerste Kamer een vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Voorzitter is J.E.A.M. (Jopie) Nooren. Ondervoorzitter is A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Atsema CDAAtsma, J.J.CDA
2M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)Baay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
3Harmen Binnema Binnema, Dr. H.A.GL
4Dijk, van  SGPDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
5P. van Dijk (PVV)Dijk, P. vanPVV
6Don SPDon, Drs. H.M.SP
7Fiers, Drs, M.C.T.PvdA
8Flierman CDAFlierman, Dr. A.H.CDA
9Hoeve, ten OSFHoeve, Drs. H. tenOSF
10Huijbregts-Schiedon VVDHuijbregts-Schiedon, W.H.VVD
11Annemarie Jorritsma-LebbinkJorritsma-Lebbink, A.VVD
12A.J.M. van Kesteren (PVV)Kesteren, A.J.M. vanPVV
13Kestern, van CDAKesteren, Mr. N.J.J. vanCDA
14tanja klipKlip-Martin, Drs. T.VVD
15Köhler SPKöhler, F.SP
16Kuiper CUKuiper, Prof.Dr. R.CU
17Meijer SPMeijer, M.P.SP
18Nooren, Drs. J.E.A.M.PvdA
19Pijlman D66Pijlman, Drs. H.J.D66
20Schaap VVDSchaap, Prof.Dr.ing. S.VVD
21Danny van der SluijsSluijs, D.J. van der PVV
22Stienen D66Stienen, Drs. C.P.W.J.D66
23Teunissen PvdDTeunissen, Drs. Ch.PvdD
24Verheijen, Drs. L.H.J.PvdA
25Zandbrink, Ir. W.W. vanPvdA

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.