Achtergrond: Wilders niet eerste Kamerlid dat zou worden vervolgd

donderdag 9 oktober 2014, 21:42

DEN HAAG (PDC) - Het is vaker voorgekomen dat Kamerleden gerechtelijk zijn vervolgd. Behalve om verkeersmisdrijven ging het daarbij om opruiing en belediging en - in het geval van Hans Janmaat - om discriminatie. Het is zelfs voorgekomen dat Kamerleden tijdens hun lidmaatschap in de gevangenis zaten. De bekendste van hen was Troelstra (dat was overigens tijdens een reces). In 1951 zat een CPN-senator in de gevangenis vanwege hulp bij desertie. 

In 1968 werd PvdA-Kamerlid Joop Voogd bij een demonstratie gearresteerd, vanwege belediging van een bevriend staatshoofd. Bij de demonstratie waren spandoeken meegevoerd met de tekst 'Johnson moordenaar'. Dat beledigingsartikel was omstreden en al in 1971 diende minister Polak (VVD) een voorstel in om het te wijzigen. Dat gebeurde overigens uiteindelijk pas in 1978.

VVD-Kamerlid Theo Joekes werd op 19 februari 1980 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 1000 gulden boete vanwege het aanzetten tot discriminatie. Hij had in maart 1978 na de gijzeling in het Provinciehuis in Assen de suggestie gedaan dat de regering bij een volgende actie alle Zuid-Molukse jongeren het land uit zou zetten. Daartegen was door het Inspraakorgaan Zuid-Molukkers een klacht ingediend. 

CD-Kamerlid Hans Janmaat werd twee keer veroordeeld vanwege discriminatie en het aanzetten tot haat tegen buitenlanders.

In 1999 sprak het Gerechtshof in Den Haag RPF-Kamerlid Leen van Dijke vrij, nadat een rechtbank hem eerder had veroordeeld vanwege discriminatie van homoseksuelen.

Geert Wilders zelf werd eerder, in 2011, vrijgesproken van discriminatie of aanzetten tot haat.