L.C. (Leen) van Dijke

foto L.C. (Leen) van Dijkevergrootglas

Voorman van de RPF en de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk timmerman en daarna werkzaam in de hout- en bouwmaterialenhandel. Zijn politieke loopbaan begon in Provinciale Staten van Zeeland, waar hij onder meer fractievoorzitter was. In 1994 opvolger van Leerling als politiek leider van de RPF. Hield zich vooral bezig met het financieel-economisch beleid en sociale zaken. Bracht samen met het PvdA-lid Bussemaker een initiatiefwet tot stand over zondagsarbeid. Kwam in opspraak vanwege een op zijn religeuze overtuiging gebaseerde uitspraak over homoseksuelen. Overigens in de omgang een minzaam man, die veel werk maakte van zijn Kamerlidmaatschap. Na de fusie van RPF en GPV enige tijd eerste man van de ChristenUnie.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Leendert Cornelis (Leen)

personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterland (Zld.), 3 september 1955

levensbeschouwing
Christelijk-gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • timmerman, van 1969 tot 1977
 • commercieel medewerker "La Vitesse", houthandel annex timmerfabriek, van 1977 en nog in 1984
 • vertegenwoordiger "Internatio Muller", (hard)hout-importeur, werkgebied Zuid-West Nederland, omstreeks 1985
 • vertegenwoordiger "Dekker Hout Den Haag", hout-importeur, werkgebied België/Zuid-West Nederland
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 28 april 1987 tot mei 1994 (gecombineerde fractie van RPF/GPV)
 • commercieel medewerker handel in bouwmaterialen "Esselink Groep" B.V., omstreeks 1990
 • fractievoorzitter RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 mei 1994 tot 13 maart 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 30 januari 2003
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 2001 tot 16 mei 2002 (samengevoegde fracties van RPF en GPV)
 • manager public affairs en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bouwconcern "Volker-Wessels", van 2003 tot 2013

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2000 samen met Jet Bussemaker (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in omtrent gewetensbezwaren tegen het werken op zondag. Dit voorstel werd in 2003 wet. (27.224)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger in de autobranche. Hij was raadslid in Arnemuiden voor de CHU.

woonplaats
Middelburg

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuwe Revu (nr. 27), 24 juni - 3 juli 1996
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.