M. (Meindert) Leerling

foto M. (Meindert) Leerlingvergrootglas

Journalist en politicus, die leefde en werkte vanuit reformatorische beginselen. Als politieke leider van de kleine christelijke RPF van 1981 tot en met 1994 een principieel getuigenis-politicus. Werd politiek bewust bij de AR-jongeren, maar koos uiteindelijk toch voor de rechtlijniger RPF. Stond mede aan de wieg van de Evangelische Omroep, waarmee hij tijdens zijn politieke loopbaan nauwe contacten onderhield ten gunste van de groei van zijn partij. Was van 1985 tot 1994 de eenmansfractie van de RPF na het vertrek van zijn fractiegenoot Wagenaar, die in conflict was geraakt met het partijbestuur. Was later manager van een groot christelijke koor en leider van reizen naar Israël. Kenner van het zaterdagamateurvoetbal.

RPF
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

voornaam (roepnaam)

Meindert (Meindert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Heerjansdam (Z.H.), 11 januari 1936

levensbeschouwing
Hervormd (lid Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk)

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1955 tot 1962
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1977 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

hoofdfuncties en beroepen

 • sportverslaggever en chef sportredactie, dagbladencombinatie "Rotterdammer Kwartet" ("De Rotterdammer", de "Nieuwe Haagsche Courant", de "Nieuwe Leidse Courant" en het "Dordtsch Dagblad"), van 1954 tot 1971
 • journalist radio en t.v., van 1971 tot 1977
 • televisie-regisseur EO (Evangelische Omroep), van 1977 tot 1981
 • fractievoorzitter RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 5 mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 mei 1994
 • manager HOLLAND-KOOR, van 1994 tot 2003 (het grootste christelijke koor van Europa)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kenner van het zaterdagamateurvoetbal en mede-auteur van een boekje over de geschiedenis van het Nederlands Zaterdagamateurelftal ('Oranje op zaterdag')
 • Zette in 2008 de werkgroep Oriëntatiereizen Israël op en nodigde politici, journalisten etc. uit een week met hem naar Israël te gaan om persoonlijk kennis te nemen van de situatie ter plaatsen
 • Zijn vader was onderwijzer en leraar aan een u.l.o.-school

woonplaats
Bergambacht

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • "Om u te dienen: Meindert Leerling in de Tweede Kamer 1981-1994 met een 'helder getuigenis en een goed programma'" (liber amicorum, 1994)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.