Drs. A.H.D. (Aad) Wagenaar

foto Drs. A.H.D. (Aad) Wagenaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

RPF-Tweede Kamerlid, dat in 1985 na een conflict met zijn partij en met fractievoorzitter Leerling als eenling verder ging. Vond dat de partij te evangelisch was. Volgde voor hij Kamerlid werd een officiersopleiding en werd leraar godsdienst en maatschappijleer. Brak midden jaren zeventig met de ARP vanwege de in zijn ogen te progressieve koers van die partij en was in de RPF exponent van de antirevolutionaire vleugel. In de Kamer onder meer woordvoerder defensie- en buitenlands beleid. Stond begripvol tegenover het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en was fel tegenstander van de Nederlandse vredesbeweging. Nam in 1986 zonder succes deel aan de Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker van de AR'85.

RPF, fractie-Wagenaar (ex-RPF)
in de periode 1981-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arie Huibrecht Dignus (Aad)

geboorteplaats en -datum
Gouda, 4 december 1940

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1973
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot april 1985 (geroyeerd)
 • AR'85 (Anti-Revolutionairen 1985), van 1986 tot maart 1987
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf maart 1987

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Wagenaar (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 april 1985 tot 3 juni 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • leraar godsdienst en maatschappijleer te Zoetermeer, van 1973 tot 1979
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 3 juni 1986
 • universitair docent in Zuid-Afrika (thuisland Venda)
 • fractievoorzitter Groep-Wagenaar, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 april 1985 tot 3 juni 1986 (eenmansfractie)
 • medewerker CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)
 • leraar maatschappijleer, Ichtuscollege te Veenendaal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 16 december 1982 samen met Joris Voorhoeve (VVD) minister Rietkerk over de invloed van met name de Sovjet-Unie op de kernwapendiscussie in Nederland en over de effecten daarvan op de vredesbeweging
 • Interpelleerde op 31 oktober 1984 minister Van den Broek over het niet-verlenen van visa aan personen uit zogenaamde thuislanden

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • De RPF zegde bij brief aan haar leden van 20 april 1985 het vertrouwen in hem op, omdat hij zich niet hield aan afspraken in de fractie en een eigen koers leek te varen. De federatieraad besloot dat hij niet voor herkandidering in aanmerking zou komen.
 • Trad op 23 april 1985 zelf uit de RPF-fractie, omdat volgens hem de RPF te veel de persoonlijke geloofsovertuiging als leidend beginsel hanteerde in plaats van de reformatorische beginselen voor overheidsverantwoordelijkheid. Lichtte dit besluit toe in de Tweede Kamer.
 • Aan de breuk lag feitelijk onvrede over zijn optreden in de RPF en RPF-fractie ten grondslag. Vermoedelijk speelde bij zijn vertrek uit de fractie ook mee dat hem te verstaan was gegeven dat hij in 1986 niet meer voor een verkiesbare plaats in aanmerking kwam.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.