Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat

foto Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat
Fotopersburo Dijkstra

Extreem-rechts politicus, die met leuzen als 'Eigen Volk Eerst' en 'Vol=Vol' enkele keren Kamerzetels veroverde. Leider van de Centrumpartij en de Centrum-Democraten. Was voor hij in de politiek kwam onder meer leraar maatschappijleer aan een katholieke school. Door zijn weinig charismatische uitstraling bleef hij een onbetekenende factor in de Nederlandse politiek en in de Tweede Kamer stond hij volstrekt geïsoleerd. Kwam diverse malen in aanraking met justitie vanwege discriminerende uitspraken.

Centrumpartij, fractie-Janmaat (ex-CP), CD
in de periode 1982-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Gerardus Hendrikus (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nes aan de Amstel (gem. Nieuwer-Amstel), 3 november 1934

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 juni 2002

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1972 tot 1979
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970) (omstreeks 1980)
 • CP (Centrum Partij), van 1981 tot 1 november 1984 (geroyeerd)
 • CD (Centrumdemocraten), vanaf 1984

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Janmaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 november 1984 tot 3 juni 1986

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • parttime leraar maatschappijleer, R.K. "Lodewijk Makeblijde College" te Rijswijk en R.K. "Sint Jans College" te 's-Gravenhage, van 1972 tot 1984
 • parttime fiscaal-economisch adviseur van kleine bedrijven
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter Centrumpartij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 1 november 1984 (eenmansfractie)
 • fractievoorzitter fractie-Janmaat (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1984 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter Centrum-Democraten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 september 1989 tot 19 mei 1998 (tot mei 1994 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • In 1994 werd een door hem ingediend amendement ontoelaatbaar verklaard. Het beoogde bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet een stelsel van 'veilig land van herkomst' te wijzigen in een stelsel van 'onveilig land van herkomst'.
 • Interpelleerde op 10 februari 1998 staatssecretaris Kohnstamm over ondersteuningsverklaringen bij kandidaatstelling

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/11)
 • Werd op 23 december 1996 door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een geldboete van f 3.000 of veertig dagen vervangende hechtenis wegens discriminatie en het aanzetten tot haat tegen buitenlanders
 • Werd op 28 maart 1997 door de rechtbank te Zwolle veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf (waarvan twee voorwaardelijk) vanwege het aanzetten tot discriminatie tijdens een demonstratie in Zwolle. Dit vonnis werd op 29 december 1997 door het gerechtshof in Arnhem omgezet in twee weken voorwaardelijk en een boete van f 7.500. Een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad werd afgewezen.
 • Werd in de Tweede Kamer op 12 juni 2002 herdacht door de Voorzitter, waarbij werd volstaan beknopt zijn levensloop te schetsen en 'de nabestaanden kracht werden toegewenst om met de herinnering aan de overledene verder te gaan'. Tijdens deze herdenking waren slechts enkele Kamerleden in de zaal aanwezig.

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was een Duitstalige Belgische
 • Zijn tweede echtgenote was gemeenteraads lid in 's-Gravenhage en in 1994-1998 Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.