Oud-CD-voorman Janmaat overleden

maandag 10 juni 2002, 8:58

In een Haags ziekenhuis is op 67-jarige leeftijd oud-Tweede-Kamerlid Hans Janmaat overleden. Hij was drie periodes Kamerlid, eerst in de jaren 1982-1986 en vervolgens tussen 1989 en 1998.

Door zijn extreme standpunten, met name over allochtonen, gold Janmaat in de Nederlandse politiek als een paria. Hij kwam diverse malen met justitie in aanraking vanwege discriminerende uitlatingen. Als Tweede-Kamerlid was hij weinig actief, en zijn werkzaamheden waren uitsluitend gericht op het bestrijden van de multiculturele samenleving.

Zijn politieke loopbaan werd verder gekenmerkt door diverse conflicten, hetgeen in 1984 tot zijn royement uit de Centrumpartij leidde. Hij richtte daarna de Centrum-Democraten (CD) op. Die partij behaalde op haar hoogtepunt in 1994 drie zetels. Ook zijn partner, later echtgenote, Wil Schuurman, werd toen Kamerlid.

bron: ANP, Biografisch Archief PDC