Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a.arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen en -participatie
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel en AOW
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Inspectie en toezicht

Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake sociale zekerheid, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en integratie.

Voorzitter is E.M. (Esther-Mirjam) Sent. Ondervoorzitter is R. (Roel) Wever. Griffier is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Pim van BallekomBallekom, Drs. W.T. vanVVD
2Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
3Peter EssersEssers, Prof.Dr. P.H.J.CDA
4Ester CUEster, Prof.Dr. P.CU
5Paulien GeerdinkGeerdink, Drs. P.W.VVD
6Germ GerbrandyGerbrandy, G.OSF
7Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
8Ton van KesterenKesteren, A.J.M. vanPVV
9Niek Jan van KesterenKesteren, Mr. N.J.J. vanCDA
10Niko KoffemanKoffeman, Drs. N.K.PvdD
11Tiny KoxKox, M.J.M.SP
12Lennart van der LindenLinden MSc, L.P. van derFVD
13Carla MoonenMoonen, Ir.ing. C.P.M.D66
14Annabel NanningaNanninga, A.FVD
15Jopie NoorenNooren, Drs. J.E.A.M.PvdA
16Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
17Martin van RooijenRooijen, Drs. M.J. van50PLUS
18Paul RosenmöllerRosenmöller, P.GL
19Peter SchalkSchalk, P.SGP
20Esther-Mirjam SentSent, Prof.Dr. E.M.PvdA
21Petra StienenStienen, Drs. C.P.W.J.D66
22Strien, van PVVStrien, Ir. drs. G.A. vanPVV
23Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
24Jeroen de VriesVries, J.W.E. de
25Roel WeverWever, Drs. R.VVD

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.