Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ook bewindspersoon geweest

In onderstaand overzicht staan partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest.

 

Foto

Naam

Toelichting

foto Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes

Dolf Joekes

Als minister van Sociale Zaken in de kabinetten-Drees I en Drees II bracht hij belangrijke wetten tot stand voor de verzorgingsstaat.

foto Mr. M. (Marcus) Slingenberg

Marcus Slingenberg

Werd in 1935 minister van Sociale Zaken in het derde kabinet-Colijn.

foto Mr. H.P. (Henri) Marchant

Henri Marchant

Werd partijleider en later minister van Onderwijs tijdens het kabinet Colijn-II.

foto Mr. M.W.F. (Willem) Treub

Willem Treub

In 1913 minister in het kabinet-Cort van der Linden.

2.

Andere markante partijvoorzitters

Foto

Naam

Toelichting

foto J. (Jan) Schilthuis

Jan Schilthuis

Graanhandelaar die vóór 1945 de VDB in de Tweede Kamer vertegenwoordigde en nadien PvdA-Tweede Kamerlid was.

foto Mr.dr. R. Kranenburg

Roelof Kranenburg

Staatsrechtgeleerde met groot gezag, die, hoewel hij meer wetenschapper dan politicus was, onder andere als senator en partijvoorzitter een voorname rol in de VDB speelde.

3.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van de VDB.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.