Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

De RPF was een protestants-christelijke partij die in 1975 ontstond en sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede Kamerverkiezingen deelgenomen.

Na de verkiezingen van 1998 had de RPF 3 zetels in de fractie Tweede Kamer. Sinds 13 maart 2001 opereerden de fracties van RPF en GPV samen onder de naam ChristenUnie. Bij de Eerste Kamerverkiezingen in 1999 combineerden RPF en GPV vooruitlopend op de fusie hun lijst. Deze lijst behaalde 4 zetels.

Voormannen van de RPF waren Meindert Leerling en Leen van Dijke.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

Volgens de RPF moest het staatkundig leven beheerst worden door de normen die zijn geopenbaard in Gods woord. Inhoudelijk verschilde de RPF niet veel van het GPV. Die laatste partij was echter sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Net als voor het GPV zijn trouw aan het koningshuis, een sterk overheidsgezag, handhaving van zedelijkheid, een krachtige defensie en verwerping van abortus en euthanasie de belangrijkste programmapunten. In sociaal-economisch opzicht was de RPF niet behoudend omdat zij nadrukkelijk aandacht vroeg voor sociaal zwakkeren en pleitte voor een rol van de overheid in het economisch leven.

2.

RPF en de Tweede Kamerverkiezingen tussen 1977 en 2001

In 1977 deed de RPF voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Na de verkiezingen van 1981 werden er voor het eerst zetels behaald. De RPF deed aan zes Tweede Kamerverkiezingen mee en wist nooit meer dan drie zetels te behalen.

3.

Historische ontwikkeling

De RPF werd in 1975 opgericht uit onvrede met de politiek van de christendemocratische partijen in het algemeen en de ARP in het bijzonder. De fusiebesprekingen tussen KVP, CHU en ARP was de directe aanleiding voor de oprichting van de nieuwe partij.

In 1977 deed de RPF voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, met J.P.M. Rietkerk, een broer van de VVD-voorman, als lijsttrekker.

In 1981 kwam de RPF voor het eerst in de Tweede Kamer met twee zetels. Het zetelaantal varieerde nadien van één tot drie. De RPF-fractie werd sinds 1994 geleid door Leen van Dijke. Daarvoor was Meindert Leerling de politiek leider. In de Eerste Kamer had de RPF sinds 1981 één zetel.

De partij heeft nooit deelgenomen aan de regering.

Hoewel er geen formele banden bestonden, gold de Evangelische Omroep (EO) als een belangrijke spreekbuis van de RPF.

4.

Afsplitsingen en fusies

In 1985 ontstond een conflict tussen de RPF-Kamerleden Leerling en Wagenaar. De RPF zegde het vertrouwen uiteindelijk op in laatstgenoemde. Wagenaar trad toen uit de fractie en vormde later de AR'85 (Antirevolutionairen 1985). Na een mislukte poging om bij de verkiezingen een zetel te halen, stapte Wagenaar over naar het CDA.

In de beide Kamers werkten vanaf resp. 1998 en 1999 de fracties van RPF en GPV nauw samen. In 2001 kwam het tot een samensmelting van de fracties en tot een samenwerkingsverband onder de naam 'ChristenUnie'. Onder die naam werd in 2002 aan de verkiezingen deelgenomen.

5.

Persoonlijkheden

Voorman van de RPF was lange tijd Meindert Leerling die werkzaam was als journalist (en voetbalverslaggever) bij onder andere Trouw en die later regisseur was bij de Evangelische Omroep.

Zijn opvolger, Leen van Dijke was afkomstig uit Zeeland en werkte in de houthandel.

Eén van de bekendere RPF'ers is verder professor Egbert Schuurman, die de RPF jarenlang vertegenwoordigde in de Eerste Kamer.

6.

Electoraat

De RPF had haar aanhang vooral onder lidmaten van kerkgenootschappen als de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk en uit de kring van evangelische kerkgenootschappen als de Pinkstergemeente en volle-evangelie-gemeenten. Die aanhang bevond zich vooral op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, op de Veluwe en in delen van Overijssel.

7.

Kerngegevens

Opgericht:

15 maart 1975

Oprichter:

o.a. C.J. Smits, ds. G. Broere

Opgeheven:

31 december 2003

Secretariaat:

Nunspeet

Leden:

hoogste aantal 12.672 (1999)

Contributie:

onbekend

Partijblad:

Nieuw Nederland, later 'RPF-Signaal'

Jongerenorganisatie:

RPJO

Jongerenblad:

'Alert'

Vrouwenorganisatie:

Werkgroep Vrouwenparticipatie

Scholings instituut:

Stichting Kader en Vorming

Wetenschappelijk instituut:

Marnix van St. Aldegonde Stichting

Wetenschappelijk tijdschrift:

'Afgestemd op...'

Logo/beeldmerk:

witte stip boven groene 'veeg' waaronder witte letters RPF

Bekendste slogan(s):

Geroepen tot gerechtigheid (1989)


Meer over

Kijk voor meer informatie over de RPF op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.