Eerste openbare procedurevergadering in Tweede Kamer

donderdag 14 oktober 2004, 10:00

Van oktober 2004 tot het krokusreces in 2005 experimenteren de vaste Tweede-Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de vaste commissie voor EU-zaken met het openbaar maken van procedurevergaderingen.

In procedurevergaderingen maken de commissieleden afspraken over de werkwijze van hun commissie, bijvoorbeeld waarover wanneer zal worden gedebatteerd.

Aanleiding voor het experiment is een motie d.d. 15 maart 2004 van de Tweede-Kamerleden Depla (PvdA), De Wit (SP), Duyvendak (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP). Behalve de ChristenUnie hebben alle fracties voor de motie-Depla c.s. gestemd.

bron: persbericht Tweede Kamer; TK 29264, nr. 9


meer over