Procedurevergadering (PV)

Tijdens procedurevergaderingen nemen Tweede Kamercommissies besluiten over de te volgen procedures en werkwijze. Zo wordt tijdens procedurevergaderingen besloten over de afhandeling en beantwoording van brieven die de commissie ontvangt, en over de wijze van behandeling van wetsvoorstellen en beleidsbrieven, -nota's en -notities op het terrein van de commissie.

Ook vindt besluitvorming plaats over de planning van vergaderingen, hoorzittingen, werkbezoeken en gesprekken met externe personen en organisaties.

Een commissie kan besluiten dat haar procedurevergaderingen besloten zijn.

De procedurevergadering is in 1994 opgenomen in het Reglement van Orde.


Meer over

  •  
  •  
  •