Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Soorten overleg

Naar de aard van de te bespreken onderwerpen worden diverse typen overleggen onderscheiden:

Het komt ook voor dat een commissie zich laat informeren door externe betrokkenen en deskundigen via een hoorzitting of een rondetafelgesprek.

2.

Toegankelijkheid

De leden en plaatsvervangende leden van een commissie hebben toegang tot alle vergaderingen van een commissie. Deze vergaderingen zijn openbaar, maar:

  • de Tweede Kamer kan besluiten dat vergaderingen van een bepaalde commissie besloten mogen zijn;
  • de commissie kan besluiten dat haar procedurevergaderingen besloten zijn (in de regel is dat het geval);
  • de commissie kan op voorstel van een commissielid of minister besluiten een besloten vergadering te houden.

Meer over