Hoorzitting

Via een hoorzitting kan een Kamercommissie zich laten informeren door vertegenwoordigers van organisaties, deskundigen en andere personen over een bepaald onderwerp.

Als een commissie een hoorzitting wil houden, wordt dit aan alle Kamerleden meegedeeld. Daarnaast vindt vermelding in de Staatscourant plaats.

Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk.

De leden van de commissie gebruiken de input uit de hoorzitting of het rondetafelgesprek bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.

De hoorzitting en het rondetafelgesprek zijn opgenomen in het Reglement van Orde.


Meer over