Schriftelijk overleg

Het schriftelijk overleg is een gedachtewisseling in commissieverband die vergelijkbaar is met een algemeen overleg, maar dan schriftelijk. Dit overleg is vaak technischer van aard, of heeft een voorbereidende functie. Het overleg wordt aangevraagd door Kamerfracties als er naar aanleiding van een brief van een minister of staatssecretaris aan de Kamer nog vragen leven bij de fracties.

De inbreng voor een dergelijk overleg wordt door de verschillende Tweede Kamerfracties bij de griffier van de betreffende commissie aangeleverd. Deze inbrengen bestaan vooral uit vragen, en daarnaast uit enkele commentariërende opmerkingen. De regering reageert op de vragen die door de fracties zijn gesteld. De commissiegriffier voegt de inbrengen van de fracties dan samen met de antwoorden van de regering. Het komt geregeld voor dat er enkele weken verstrijken tussen het stellen van de vragen en de ontvangst van het verslag.


Meer over