Ir. G.Ch.F.M. (Staf) Depla

foto Ir. G.Ch.F.M. (Staf) Depla
bron: Fotobureau Dijkstra

Energieke en toegankelijke Eindhovense ingenieur die tien jaar Tweede Kamerlid was voor de PvdA. Combineerde een snelle geest met even snel uitgesproken bijdragen in debatten. Was vooral actief als woordvoerder volkshuisvesting en wijkenaanpak, maar hield zich ook bezig met (beroeps)onderwijs, grondpolitiek en pensioenwetgeving. Betrokken bij diverse parlementaire initiatieven. Was voor zijn Kamerlidmaatschap werkzaam bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, het ministerie van VROM en Rijkswaterstaat en als hoofd van de afdeling beleid en strategie bij de Dienst Landelijke Gebieden. Was in 2010-2018 wethouder van Eindhoven.

PvdA
in de periode 2000-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gustave Christiaan Frans Maurits (Staf)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 17 juni 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 oktober 2000 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 12 mei 2010
 • wethouder (van onder meer financiën, personeel & organisatie, economie, werk en beroepsonderwijs van Eindhoven, van 27 april 2010 tot 29 mei 2018
 • strategisch advies en interimmanagement (publiek-private samenwerking); dagvoorzitter, vanaf 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/11)
 • voorzitter LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg), vanaf november 2021
 • voorzitter taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, vanaf maart 2022

vorige (2/11)
 • lid Raad van Toezicht CINOP, van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018
 • columnist "SC"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling voor de oprichting van een jeugdtheater in Utrecht

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Bracht in 2006 een initiatiefnota uit over de gevolgen van de stelselwijziging in het huurbeleid (30.854)
 • Nam in 2007 van zijn partijgenoot Jan Boelhouwer de (mede)verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel tot herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Het voorstel is door beide Kamers aangenomen. (30.415)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Neef van Coen Teulings, directeur Centraal Planbureau (2006-2013)
 • Zijn jongste broer Paul was wethouder van Nijmegen, burgemeester van Heerlen en is nu burgemeester van Breda. Zijn één na jongste broer Frank was tot 2018 raadslid in Eindhoven.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.