A.J.W. (Wijnand) Duyvendak

foto A.J.W. (Wijnand) Duyvendakvergrootglas

Uit het actiewezen afkomstig GroenLinks-Tweede Kamerlid, dat juist vanwege dat actieverleden in 2008 voortijdig de politiek moest verlaten. Kwam in de Kamer na directeur van de Vereniging Milieudefensie te zijn geweest. Kreeg vooral bekendheid als campagneleider tegen geluidhinder door en uitbreiding van Schiphol. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met milieu- en klimaatbeleid, energiebeleid, ruimtelijke ordening, verkeer en bestuurlijke vernieuwing. Was betrokken bij initiatiefvoorstellen over het referendum en schreef een nota over het wandelbeleid.

GroenLinks
in de periode 2002-2008: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Anton Johan Wijnand (Wijnand)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Markelo, 30 november 1957

opmerkingen over de naam en/of titel
achternaam is formeel: Duijvendak

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf januari 2002

Hoofdfuncties/beroepen

 • actief in de kraakbeweging en de antimilitaristische actiegroep "Onkruit", van 1980 tot 1984
 • redacteur weekblad "Bluf!", van 1984 tot 1987
 • medewerker Comité "Shell uit Zuid-Afrika", van 1987 tot 1990
 • lid bestuur en redacteur bij uitgeverij "Ravijn", van 1990 tot 1993
 • campagneleider bij Platform Binnenstad Autovrij (Amsterdam), 1992
 • campagneleider Vereniging Milieudefensie, van 1993 tot 1999 (campagneleider Schiphol (1993-1999) en "Trek de Groene Grens" (1998-2000))
 • directeur Vereniging Milieudefensie, van 1999 tot 1 maart 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 3 september 2008
 • publicist en spreker over milieuvraagstukken, vanaf september 2008

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2004 samen met Niesco Dubbelboer (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in om de tijdelijkheid (namelijk tot 1 januari 2005) in de Tijdelijke referendumwet ongedaan te maken. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in oktober 2004. (29.551 )
 • Diende in 2004 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Tolwet) (29.535 )
 • Bracht in 2004 een initiatiefnota uit het wandelbeleid in, waarin onder meer aanleg van extra wandelpaden wordt bepleit (29.892 )
 • Diende in 2005 samen met Niesco Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over de grondwettelijke mogelijkheid van het houden van een correctief referendum (30.174 )
 • Bracht in 2005 een initiatiefnota uit over openbaarheid van bestuur (30.214 )
 • Diende in 2005 samen met Niesco Dubbelboer (PvdA) en Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van het raadgevend referendum (30.372 )
 • Diende in 2005 samen met Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over verkorting van de termijn tussen de verkiezingen en de eerste samenkomst van de Tweede Kamer. Het voorstel is in 2008 ingetrokken. (30.396 )
 • Interpelleerde op 6 december 2007 minister Cramer over de inzet bij de klimaatconferentie van Bali (31.302 )
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales. Na zijn vertrek werd de verdediging overgenomen door Kees Vendrik. Hij trad bij de behandeling in de Tweede Kamer in 2010 op als diens adviseur. (31.362 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In 2010 initiatiefnemer "10:10 The Energy Challenge"
 • Oud-partijvoorzitter en oud-Eerste Kamerlid Mirjam de Rijk is zijn partner
 • Zijn vader was docent filosofie aan een hogeschool

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Schaduwmacht in de schijnwerpers" (2005)
 • "Klimaatactivist in de politiek" (2008)
 • "Het groene optimisme - het drama van 25 jaar klimaatpolitiek" (2011)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.