Partij voor de Dieren (PvdD)

Logo Partij voor de Dieren: witte vlinder in groene cirkel

De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Esther Ouwehand (vanaf september 2023 tijdelijk vervangen). De partij werd opgericht in 2002.

Bij Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 haalde de PvdD drie zetels, drie minder dan bij de verkiezingen in 2021. De partij heeft drie zetels in de Eerste Kamer en één zetel in het Europees Parlement.

De partij maakt deel uit van de oppositie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens

Partijnaam

Partij voor de Dieren

Datum van oprichting

28 oktober 2002

Website

www.partijvoordedieren.nl

Politiek leider

Esther Ouwehand

Partijvoorzitter

Michiel Knol (a.i.)

Wetenschappelijk Instituut

Nicolaas G. Pierson Stichting

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

PINK!

Ledental per 1 januari 2024

30.333

Europese partij

Europees Unitair Links/Noord Groen Links

4.

PvdD en Eerste Kamerverkiezingen

De Partij voor de Dieren (PvdD) is sinds 2007 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Hoeveel zetels behaalde de partij per verkiezing en wie was de lijsttrekker?

5.

Beginselen

De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat dieren net als mensen levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door de mensen. In wetgeving moeten de rechten van de dieren beter worden verankerd en dierenwelzijn moet weer op de politieke agenda komen.

Zaken waar de partij zich onder meer voor inzet, zijn verbetering van de positie van legbatterijkippen en -kuikens, van nertsen en van in het wild levende dieren. De partij is tegen de jacht.

beginselprogramma (pdf)

6.

Bestuursvorm

De Partij voor de Dieren organiseert minimaal één keer per jaar een congres voor haar leden. De PvdD heeft voor elke provincie een afdeling of werkgroep.

7.

Historische ontwikkeling

De Partij voor de Dieren is op 28 oktober 2002 opgericht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 deed de partij voor het eerst mee met Marianne Thieme als lijsttrekker. De kiesdrempel werd net niet gehaald. Zij was ook lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2004. Ook toen haalde de partij geen zetels binnen.

In 2006 kwam de Partij voor de Dieren met twee zetels in de Tweede Kamer, en het jaar daarna mocht de partij één senator gaan leveren. Bij de verkiezingen in 2010 en 2012 (Tweede Kamer) en 2011 (Eerste Kamer) werden dezelfde zetelaantallen behaald. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 behaalde de partij drie zetels.

In 2014 veroverde de partij voor het eerst een zetel in het Europees Parlement.

De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 leverden een de Partij voor de Dieren een recordaantal van vijf zetels op. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werden zelfs zes zetels behaald.

De ontwikkeling van de Partij voor de Dieren liet in de periode 2017-2023 een gestage groei zien in ledenaantal en zetelaantal. Toch waren er ook conflicten, bijvoorbeeld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. In september 2023 trok het bestuur de voordracht voor het lijsttrekkerschap van partijleider Esther Ouwehand in. Het partijbestuur gaf aan meldingen over integriteitsschendingen te hebben ontvangen over haar. In een open brief uitte Ouwehand op haar beurt stevige kritiek over het 'ondemocratisch' functioneren van het bestuur. Nadat een meerderheid van de lokale en provinciale vertegenwoordigers zich achter Ouwehand stelde, besloot het bestuur op te stappen. De voordracht van Ouwehand als lijsttrekker werd hersteld.


Meer over

Kijk voor meer informatie over de Partij voor de Dieren op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.