PINK!

Logo

Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 28 jaar.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

PINK! wil, net als de moederpartij, af van het mens-centraal denken en de focus op korte termijn belangen die huidig politiek debat en handelen typeren. Ook vraagt PINK! aandacht voor natuur en duurzaamheid. Qua gedachtengoed zit PINK! op één lijn met de moederpartij. Maar hoewel hun idealen gelijk zijn, hebben zij soms andere ideeën over hoe deze het beste kunnen worden omgevormd tot standpunten of maatregelen.

2.

Organisatiestructuur

PINK! kent een hoofdbestuur en acht verschillende lokale afdelingen, voornamelijk in de Randstad. De leden komen eens in het half jaar samen tijdens het partijcongres.

PINK! is bestuurlijk onafhankelijk van de Partij voor de Dieren: er zijn geen vertegenwoordigers van de PJO aanwezig bij de bestuurs- en fractievergaderingen. Wel vindt eens in de twee maanden een coördinatiebijeenkomst met de moederpartij plaats.

3.

Historische ontwikkeling

PINK! is opgericht in 2006.

4.

Gegevens

Naam

PINK!

Moederpartij

Partij voor de Dieren

Opgericht

2 november 2006

Ledenaantal

2000

Ledenblad

Brul

Internet

www.pinkpolitiek.nl

Email

info@pinkpolitiek.nl

Telefoon

06 247 96 460

Adres

Postbus 17622

1001 JM Amsterdam


Meer over