PINK!

Logo PINK

Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar.

Ideologie

PINK! heeft als doel dierenwelzijn bij leeftijdsgenoten onder de aandacht te brengen. Ook vraagt PINK! aandacht voor natuur en duurzaamheid. Qua gedachtengoed zit PINK! op één lijn met de moederpartij.

Organisatiestructuur

PINK! kent een hoofdbestuur, bestaande uit zeven leden. Lokaal gezien kent PINK! zeven verschillende afdelingen, voornamelijk in de Randstad. De leden komen eens in het half jaar samen tijdens het partijcongres.

PINK! is bestuurlijk onafhankelijk van de Partij voor de Dieren: er zijn geen vertegenwoordigers van de PJO aanwezig bij de bestuurs- en fractievergaderingen. Wel vindt eens in de twee maanden een coördinatiebijeenkomst met de moederpartij plaats.

Historische ontwikkeling

PINK! is opgericht in 2006.

Gegevens

Naam

PINK!

Moederpartij

Partij voor de Dieren

Opgericht

2 november 2006

Voorzitter

Eva Akerboom

Ledenblad

Brul

Internet

www.pinkpolitiek.nl

Email

info@pinkpolitiek.nl

Telefoon

06 247 96 460

Adres

Postbus 17622

1001 JM Amsterdam


Meer over