Pegas: Verhagen "niet ingelicht over gevaren gaswinning"

vrijdag 2 september 2022, 11:16

DEN HAAG (PDC) - Maxime Verhagen werd naar eigen zeggen door topambtenaren niet geïnformeerd over de gevaren van de gaswinning in Groningen. Dit zei de oud-minister van Economische Zaken tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen (Pegas). Verhagen was tijdens de aardbeving in Huizinge in 2012, de zwaarste aardbeving tot nu toe, verantwoordelijk minister.

"Onbegrijpelijk" en "buitengewoon vreemd", aldus Verhagen, dat waarschuwingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Verhagens ambtenaren over zwaardere bevingen met serieuze gevolgen hem nooit bereikten. De voormalig partijleider van het CDA verwijt zichzelf bovendien dat hij na de beving in Huizinge niet naar het gebied is gereisd om met bewoners te praten. Het laat volgens hem zien dat politici in Den Haag "onvoldoende beseffen wat voor impact die aardbeving heeft gehad op de inwoners in Groningen".

Uit het verhoor bleek ook dat Verhagen zijn invloed aanwendde om te voorkomen dat gashandelsbedrijf GasTerra een boete zou krijgen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vanwege monopolistisch gedrag. De boete, die 400 miljoen euro bedroeg, zou onder meer betaald moeten worden door GasTerra-aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Hoewel Verhagen zijn tussenkomst ontkende, confronteerde de enquêtecommissie hem met een gespreksverslag van voormalig NMa-topman Pieter Kalbfleisch.

Ten slotte werd duidelijk dat een meningsverschil tussen de ministeries van Financiën en Economische Zaken meespeelde in het uitstellen van het substantieel verlagen van de gaswinning in Groningen. Dit kwam ter sprake in het verhoor van Jos de Groot, voormalig topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken. Uit het verhoor van De Groot bleek ook dat het ministerie van Economische Zaken in 2005 een geheime afspraak heeft gemaakt met ExxonMobil en Shell om de beleidsruimte van de minister over de hoeveelheid te winnen gas te beperken.

Bron: NOS, NRC, AD, BNR