Rondetafeldebat nieuwe debatvorm voor de Tweede Kamer

donderdag 30 januari 2020, 14:54

DEN HAAG (PDC) - Op 15 januari 2020 organiseerde de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuwe debatvorm: het rondetafeldebat. Onder leiding van commissievoorzitter Ockje Tellegen (VVD) debatteerden opstellers van een onderwijsprogramma met critici daarvan.

Bij een rondetafeldebat worden twee groepen gasten met uiteenliggende standpunten uitgenodigd om onder toeziend oog van Kamerleden met elkaar te debatteren. De Kamerleden kijken enkel toe en vragen hooguit om verduidelijking. Doel van de debatvorm is om een helder en scherp beeld te krijgen van de argumenten van voor- en tegenstanders.

Volgens Tellegen is het een succesvolle debatvorm waar de Tweede Kamer vaker gebruik van kan maken gaat worden. Als Kamerlid krijg je namelijk niet alleen veel informatie, maar ook de knelpunten en dilemma's worden helder. Hiermee onderscheid het rondetafeldebat zich van bijvoorbeeld een technische briefing of een rondetafelgesprek.

Hoewel de debatvorm nog niet in het Reglement van Orde is opgenomen, zou hiervoor aansluiting gezocht kunnen worden bij artikel 27. Hierin staat dat commissies bevoegd zijn om externe deskundigen in te schakelen.

Bron: Kamerbode