Home > Grondwetscommissie > Staatscommissie parlementair stelsel

Staatscommissie parlementair stelsel

Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. Ook de opkomst van nieuwe meda en ict hebben invloed op parlement en democratie.

Samenstelling

Voorzitter van de commissie is de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes. De commissie bestaat uit wetenschappers en oud-politici. Opvallend is dat de SP een lid levert.

Leden:

 

naam

functie(s)

politieke kleur

prof.dr. C.C. van Baalen

hoogleraar parlementaire geschiedenis in Nijmegen

-

dr. E.J. Janse de Jonge

oud-Eerste Kamerlid, oud-gedeputeerde

CDA

mr. J. Kohnstamm

oud-staatssecretaris, oud-Tweede en Eerste Kamerlid

D66

prof.dr. R.A. Koole

oud-partijvoorzitter, oud-Eerste Kamerlid, hoogleraar

PvdA

mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst

raadsheer in Den Haag, oud-Eerste Kamerlid

CU

prof.dr. Th.W.G. van der Meer

hoogelaar politicologie in Amsterdam

-

mr. A.C. Quik-Schuijt

oud-kinderrechter, oud-Eerste Kamer

SP

Opdracht en aanpak

De staatscommissie is ingesteld om te onderzoeken of het parlementaire stelsel beantwoordt aan de eisen van de tijd.

Het parlementaire stelsel vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking, is (mede) verantwoordelijk voor beleid en wetgeving en controleert de regering. Door tal van (maatschappelijke) ontwikkelingen is de vraag gerezen of dit parlementair stelsel nog bevredigend werkt en of dat in de nabije toekomst zal blijven doen.

Maatschappelijke ontwikkelingen (zie uigebreider motie Duthler)

  • De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek.
  • Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement.
  • Veel taken van de rijksoverheid zijn overgegaan naar gemeenten.
  • Er zijn grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen.
  • De invloed van digitalisering en social media op de democratie en het parlement.

Belangrijke documenten


Meer over