Staatscommissie parlementair stelsel

Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. Ook de opkomst van nieuwe meda en ict hebben invloed op parlement en democratie.

Samenstelling

Voorzitter van de commissie is de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes. De commissie bestaat uit wetenschappers en oud-politici. Opvallend is dat de SP een lid levert.

Leden:

 

naam

functie(s)

politieke kleur

prof.dr. C.C. van Baalen

hoogleraar parlementaire geschiedenis in Nijmegen

-

dr. E.J. Janse de Jonge

oud-Eerste Kamerlid, oud-gedeputeerde

CDA

mr. J. Kohnstamm

oud-staatssecretaris, oud-Tweede en Eerste Kamerlid

D66

prof.dr. R.A. Koole

oud-partijvoorzitter, oud-Eerste Kamerlid, hoogleraar

PvdA

mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst

raadsheer in Den Haag, oud-Eerste Kamerlid

CU

prof.dr. Th.W.G. van der Meer

hoogelaar politicologie in Amsterdam

-

mr. A.C. Quik-Schuijt

oud-kinderrechter, oud-Eerste K

SP

Meer informatie