Initiatiefvoorstel SP over correctief referendum aangenomen

dinsdag 10 oktober 2023, 13:48

DEN HAAG (PDC) - Het SP-voorstel om in de Grondwet de mogelijkheid van een correctief referendum op te nemen, is door de Eerste Kamer met 45 tegen 22 stemmen aangenomen. Dat betekent dat na de komende Tweede Kamerverkiezingen behandeling in tweede lezing kan plaatsvinden. Dan is in beide Kamers een tweederdemeerderheid vereist om de Grondwet te wijzigen.

Het door Renske Leijten ingediende en door Lilian Marijnissen en Nicole Temmink in de Eerste Kamer verdedigde voorstel behelst de mogelijkheid te bieden om een wetsvoorstel, nadat het is aangenomen, in een referendum aan de kiezers voor te leggen. Overigens geldt dat niet voor alle voorstellen, want bijvoorbeeld grondwetsherzieningen en belastingvoorstellen zijn uitgezonderd.

Als de Grondwet na de tweede lezing wordt gewijzigd, moet nog nader worden uitgewerkt welke eisen er precies gaan gelden bij een referendum, bijvoorbeeld wanneer het wel of niet geldig is. Het initiatiefvoorstel regelt ook de mogelijkheid van referenda op provinciaal en gemeentelijk niveau. De Staatscommissie parlementair stelsel heeft het correctief referendum bepleit.

Bron: website Eerste Kamer