Mr. E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst

foto Mr. E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst
Bron: Hans Kouwenhoven

Rechter in de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie in de jaren 2007-2011. Was achtereenvolgens docent strafrecht, beleidsmedewerker bij het parket, rechter en vicepresident van een rechtbank. Hield zich in de Senaat bezig met justitie, arbeidsparticipatie, jeugd en gezin en Antilliaanse zaken. Haar vooral juridische inbreng bij de behandeling van wetsvoorstellen was met name gericht op verbetering van de wetgevingskwaliteit en op de uitvoeringspraktijk. Als bescheiden lid wist zij daarbij soms waardevolle toezeggingen aan bewindslieden te ontlokken.

ChristenUnie
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer, lid Staatscommissie parlementair stelsel

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Everdien Flora (Flora)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 23 mei 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • RPF (Reformatorische Politieke Federatie)
  • ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • vicepresident rechtbank te Rotterdam, vanaf 1 juli 2010
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011
  • rechter, sector familierecht, rechtbank te Rotterdam, van 1 september 2007 tot 1 juli 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • lid Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen, vanaf 12 juli 2018
  • lid Staatscommissie parlementair stelsel, vanaf 27 januari 2017

vorige (2/4)
  • lid Raad van Advies "Christelijke Hogeschool" te Ede, van 2003 tot 2007
  • secretaris "Evangelische Hogeschool" te Amersfoort, van 2002 tot 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was predikant

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.