Mr. E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst

foto Mr. E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunstvergrootglas

Rechter in de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie in de jaren 2007-2011. Was achtereenvolgens docent strafrecht, beleidsmedewerker bij het parket, rechter en vicepresident van een rechtbank. Hield zich in de Senaat bezig met justitie, arbeidsparticipatie, jeugd en gezin en Antilliaanse zaken. Haar vooral juridische inbreng bij de behandeling van wetsvoorstellen was met name gericht op verbetering van de wetgevingskwaliteit en op de uitvoeringspraktijk. Als bescheiden lid wist zij daarbij soms waardevolle toezeggingen aan bewindslieden te ontlokken.

ChristenUnie
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer, lid Staatscommissie parlementair stelsel

voornamen (roepnaam)

Everdien Flora (Flora)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 23 mei 1964

levensbeschouwing
protestants

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie)
 • ChristenUnie

hoofdfuncties en beroepen

 • groepsleerkracht Prot.Chr. basisschool "De Ark" te Ridderkerk, van 1985 tot 1988
 • student-assistent prof.mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, van 1 januari 1994 tot 1 september 1994
 • docent strafrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1994 tot 1 maart 1995
 • docent strafrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van 1 maart 1995 tot 1 maart 1997
 • bestuurlijk-juridisch medewerker parket-generaal, Openbaar Ministerie, van 1 maart 1997 tot 1 juni 1999
 • senior beleidsmedewerker parket-generaal, hoofd cluster wet- en regelgeving, Openbaar Ministerie, van 1 juni 1999 tot 1 april 2001
 • gerechtsauditeur en rechter-plaatsvervanger, rechtbank te Rotterdam, van 1 april 2001 tot 1 augustus 2002
 • rechter in de rechtbank te Rotterdam, vanaf 1 augustus 2002
 • rechter-commissaris rechtbank te Rotterdam, van augustus 2004 tot 1 september 2007
 • rechter, sector familierecht, rechtbank te Rotterdam, van 1 september 2007 tot 1 juli 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011
 • vicepresident rechtbank te Rotterdam, vanaf 1 juli 2010

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was predikant

woonplaats
Ridderkerk

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.