Tweede Kamerfractie AOV (AOV)

De fractie van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) was van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De samenstelling wisselde sterk door allerlei conflicten. Van de zes leden bleef er uiteindelijk één over. Tussen juni en augustus 1995 vormden Jet Nijpels, Leo Boogaard en Liesbeth Aiking de AOV-fractie. Op grond van een partijbesluit werden daarna de leden Van Wingerden en Verkerk als rechtmatige AOV-fractie beschouwd. Verkerk en Van Wingerden kregen in maart 1998 ruzie.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.