W.J. (Will.) Verkerk

foto W.J. (Will.) Verkerk
Fotopersburo Dijkstra

Voormalige voorlichter van de gemeente Eindhoven, die vier jaar als Ouderenvertegenwoordiger in de Tweede Kamer zat. Kwam na anderhalf jaar in conflict met fractieleider Jet Nijpels, waarna de fractie splitste; zij beschuldigde hem er zelfs van fysiek geweld te hebben gebruikt. Vormde na die breuk samen met Van Wingerden de AOV-fractie. Aan deze samenwerking kwam kort voor de verkiezingen van 1998 een einde. Kaartte als Kamerlid de millenniumproblematiek aan (de mogelijkheid dat verouderde computersystemen niet meer zouden werken na ingang van het jaar 2000).

AOV, fractie-Verkerk (ex-AOV)
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Willibrord Johannes (Will.)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 1 december 1938

3.

Partij/stroming

partij(en)
AOV (Algemeen Ouderen Verbond), vanaf december 1993

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie lid-Verkerk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 mei 1995 tot 29 augustus 1995 (na uit de AOV-fractie te zijn gezet en tot het royement als AOV-lid van Nijpels, Aiking en Boogaard)
 • Groep-Van Wingerden/Verkerk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 mei 1995 tot 29 augustus 1995 (feitelijk het restant van de AOV-fractie)
 • fractie lid-Verkerk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 maart 1998 tot 19 mei 1998

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • hoofd bureau voorlichting, gemeente Alphen aan den Rijn
 • voorlichtingsambtenaar, gemeente Eindhoven
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) lid-Verkerk, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 1998 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/8)
 • afgevaardigde lid Raad van Kerken Eindhoven
 • lid Huurcommissie Eindhoven e.o.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Hij liet na de verkiezingen weten geen fractiediscipline te zullen aanvaarden. Lijsttrekker Jet Nijpels vroeg hem daarom af te zien van zijn zetel, maar hij nam wel zitting.
 • Werd op 30 mei 1995 door het bestuur van de AOV-Tweede Kamerfractie uit de fractie gezet, omdat hij zich gedistantieerd had van het besluit om zijn fractiegenoot Van Wingerden te schorsen als partijlid. Vormde toen met Van Wingerden de Groep-Van Wingerden/Verkerk. Na de algemene ledenvergadering van 10 juni 1995, waar de Tweede Kamerleden Nijpels, Boogaard en Aiking-van Wageningen werden geroyeerd als partijlid, beschouwden hij en Van Wingerden zich als de rechtmatige AOV-fractie.
 • Brak op 31 maart 1998 vanwege voortdurende ruzie met zijn fractiegenoot Van Wingerden en ging als onafhankelijk lid verder.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.