H.M. (Jet) Nijpels-Hezemans

foto H.M. (Jet) Nijpels-Hezemans
Fotopersburo Dijkstra

Fractieleider van het AOV en later van de naar haar genoemde groep-Nijpels in de Tweede Kamer. Was actief in de Eindhovense gemeentepolitiek, stapte na een conflict uit de VVD en werd in 1994 lijsttrekker van het door Martin Batenburg opgerichte Algemeen Ouderenverbond. Kon als voorzitster de haastig samengestelde fractie echter niet bijeenhouden en scheidde zich met twee anderen af. Richtte toen Senioren 2000 op. Na de verkiezingen van 1998 waarbij die partij geen zetel behaalde, verdween zij uit de politiek. Schoonzuster van VVD-voorman Ed Nijpels.

AOV, groep-Nijpels (ex-AOV)
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henriëtte Maria (Jet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, 10 september 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1974 tot december 1993
 • lijst-Nijpels, van december 1993 tot april 1994 (afsplitsing in de gemeenteraad van Eindhoven)
 • AOV (Algemeen Ouderen Verbond), van 1994 tot 10 juni 1995 (geroyeerd)
 • Senioren 2000, vanaf 28 augustus 1995

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Nijpels (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 augustus 1995 tot 19 mei 1998

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • medewerker financiële administratie van een apotheek, van 1973 tot 1985
 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van 29 april 1986 tot 12 april 1994 (eerst voor de VVD, later onafhankelijk)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter AOV,"henr Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 mei 1994 tot 29 augustus 1995
 • fractievoorzitter Groep-Nijpels, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 augustus 1995 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
 • lid algemeen bestuur VVV Eindhoven
 • lid bestuur Stichting "Vrienden van het Zuidelijk Toneel"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Dr.Ir. F.J. Philipshuis

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stapte in december 1993 uit de VVD-gemeenteraadsfractie in Eindhoven, omdat ze niet gekandideerd was voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD in Eindhoven nam haar kwalijk dat zij, anders dan haar fractiegenoten, achter gemeentesecretaris Wouters bleef staan, wiens functioneren negatief was beoordeeld.
 • Verklaarde op 30 mei 1995 in de Tweede Kamer dat de leden Van Wingerden en Verkerk uit de AOV-fractie waren gezet. De fractie had op 23 mei het vertrouwen al opgezegd in Van Wingerden, omdat samenwerking met hem onmogelijk was geworden na een ruzie over de kandidaatstelling van Martin Batenburg voor de Eerste Kamer. Verkerk verklaarde zich solidair met hem. Nadat de AOV-ledenvergadering op 10 juni 1995 Nijpels, Aiking en Boogaard uit het AOV zette, beschouwden Van Wingerden en Verkerk zich als rechtmatige AOV-fractie.

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was apotheker

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.